Κληρώνουμε 1 Σετ Επαγγελματικών Μαχαιριών TEGI LINE

  • Blog
  • Εμφανίσεις: 1215

Η εταιρεία Technotel Group SA διοργανώνει διαγωνισμό & δίνει τη δυνατότητα σε 1 μεγάλο τυχερό να κερδίσει τη μοναδική σειρά επαγγελματικών μαχαιριών Tegi Line, που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με τον βραβευμένο Chef με Αστέρι Μισελέν Terry Giacomello. Παράλληλα όλοι οι συμμετέχοντες, θα κερδίσουν κουπόνι έκπτωσης 10% για τις αγορές (το οποίο θα τους αποσταλεί με γραπτό στο inbox τους) που θα πραγματοποιήσουν μέσα από το site e-horeca.eu μέχρι 31/12/2019.

Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να μας κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook https://www.facebook.com/Technotel.com.gr να κάνετε σχόλιο κάτω από τη φωτογραφία του διαγωνισμού και να κάνετε share το post. Αν είστε Instagram fun θα πρέπει να μας κάνετε follow στην σελίδα μας: https://www.instagram.com/technotelgroup και πάλι να κάνετε comment κάτω από τη φωτογραφία. Πληροφοριές σχετικά με τα μαχαιρία μπορείτε να βρείτε στο https://e-horeca.eu/index.php?route=product/category&path=84_161

 

Όροι για τον διαγωνισμό «Επαγγελματικά Μαχαίρια Σετ» 18/11/2019

1. Η «Χατζηκυριάκος Τεχνοτελ ΑΕ» (καλούμενη εφεξής Technotel Group SA  ή διοργανωτής), διοργανώνει διαγωνισμό στις ιστοσελίδες   https://www.facebook.com/Technotel.com.gr/ &  https://www.instagram.com/technotelgroup/ & https://technotelgroup.com/
(εφεξής ο «Διαγωνισμός») ο οποίος αφορά στην προβολή του Διοργανωτή και έχει ως στόχο να αναδειχθεί ένας (1) μεγάλος νικητής που θα κερδίσει το επαγγελματικό σετ μαχαιριών ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα κερδίσουν εκ πτωτικό κουπόνι αξίας 10% για οποιαδήποτε αγορά πραγματοποιήσουν μέσω της ιστοσελίδας μας e-horeca.eu μέχρι 31/12/2019 . 

2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

3. Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ εξαιρούνται όλοι οι εργαζόμενοι τηςTechnotel Group SA, των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, οι σύζυγοι τους, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.

4. Ο κάθε συμμετέχων πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Instagram ή στο Facebook, θα πρέπει να μεταβεί στην ανάρτηση (post) που θα δημιουργηθεί στους λογαριασμούς της Technotel Group στο Instagram και στο Facebook, και να αφήσει ένα σχόλιο κάτω από το post, να κάνει like στη σελίδα της εταιρείας και Share το post για το διαγωνισμό.

5. Το όνομα των Συμμετεχόντων θα καταχωρείται σε αριθμητική λίστα από τον Διοργανωτή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (https://www.random.org/) τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Τα ονόματα που θα αντιστοιχούν στους αριθμούς αυτούς θα είναι οι νικητές του διαγωνισμού.

6. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 18/11/2019 20:00 έως 29/11/2019 23:59. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με πρόσφορο τρόπο.

7. α. Η κλήρωση θα γίνει στα γραφεία της «Technotel Group SA. στις 02/12/2019 και θα αναδείξει έναν (1) νικητή. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί με προσωπικό μήνυμα από τον λογαριασμό της "Technotel Group SA" στο Instagram ή στο Facebook.

β. Ο  νικητής θα κερδίσει 1 επαγγελματικό σετ μαχαιριών από το e-horeca.eu, για να εξοπλίσει και να οργανώσει την κουζίνα του. Ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα κερδίσουν εκ πτωτικό κουπόνι αξίας 10% για οποιαδήποτε αγορά πραμγατοποιήσουν μέσω της ιστοσελίδας e-horeca.eu μέχρι 31/12/2019

 8. Ο  νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή μέχρι 06/11/2019 με προσωπικό μήνυμα για να δώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή του δώρου του. Αν ο νικητής δεν επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή μέχρι 06/11/2019 23:59, αυτοδικαίως χάνει οποιοδήποτε δικαίωμα επί του επάθλου και ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από την οποιαδήποτε υποχρέωση ανέλαβε έναντι του νικητή σε σχέση με το έπαθλο. Στη θέση του νικητή αυτού υπεισέρχονται ο πρώτος τη τάξει επιλαχόντας.

9. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα ούτε μπορεί να μεταβιβαστεί.  

10. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα δοθούν στο Διοργανωτή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του Διαγωνισμού (π.χ. ανακοίνωση νικητών, ειδοποίηση νικητών, παράδοση του επάθλου). Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που δεν κερδίσουν το έπαθλο θα διαγραφούν αμέσως μετά τη λήξη του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες, με την παροχή των παραπάνω προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και την κλήρωση από τον Διοργανωτή, διά αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Παράλληλα, η αποδοχή του επάθλου από έκαστο νικητή αποτελεί και παροχή συναίνεσης και έγκρισης προς τον Διοργανωτή για χρήση των προσωπικών του στοιχείων ή της παραλαβής του επάθλου του, προς το σκοπό της δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του. Ειδικότερα, έκαστος νικητής του Διαγωνισμού δια του παρόντος αποδέχεται ρητώς και συναινεί ανεπιφύλακτα να δημοσιευθεί το Instagram ή Facebook όνομά του στις πλατφόρμες ( https://www.facebook.com/Technotel.com.gr/ &  https://www.instagram.com/technotelgroup/ & https://technotelgroup.com/)κατά την ανακοίνωση των νικητών, κάτω από το σχόλιο του ιδίου. Τα δεδομένα των νικητών φυλάσσονται από τον Διοργανωτή για όλη τη διάρκεια ύπαρξης νομίμων αξιώσεων εγγύησης, για να είναι εφικτή η εκ των υστέρων αποκατάσταση ή η ανταλλαγή σε περίπτωση τυχόν ελαττώματος. 

11. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή.

12. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

13. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει το διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.

14. Ο Διοργανωτής θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρέσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, ο Διοργανωτής θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί Νικητής).

15. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διένεξη, διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες όρους και εν γένει τον Διαγωνισμό, και η οποία δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά, θα λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

16. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Λαμβάνοντας μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή, η οποία θα αναρτηθεί από τον Διοργανωτή στους ανωτέρω ιστότοπους αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων.

 

Related Articles