Η εταιρεία Technotel Group S.A εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και ανακαίνιση, επαγγελματικών χώρων, ξενοδοχειακών μονάδων και ειδικών κατασκευών με γνώμονα τη λειτουργικότητα, το design και την ποιότητα.
Οι μελέτες της Εταιρίας εκπονούνται βάσει των προδιαγραφών HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points – Ανάλυση κρίσιμων σημείων επικινδυνότητας) από μηχανικούς με πολυετή εμπειρία στο χώρο της επαγγελματικής κουζίνας και με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και του software AUTOCAD & I QUOTE.

Ο σχεδιασμός του επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης περιλαμβάνει τον εξοπλισμό του χώρου παρασκευής των προϊόντων, τον εξοπλισμού του χώρου διάθεσης των προϊόντων, καθώς και τον εξοπλισμό των αποθηκευτικών χώρων.

Κατά τον σχεδιασμό του επαγγελματικού εξοπλισμού εστίασης μιας επιχείρησης, λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις της νομοθεσίας, η εργονομία του υφιστάμενου χώρου, το μέγεθος και το ύφος της επιχείρησης, ο εξοπλισμός της κουζίνας και βέβαια το είδος και η κατηγορία του χώρου εστίασης.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Μπορούμε Να Σχεδιάσουμε Τα Ονειρά Σας!

Καλέστε μας  άμεσα για μια αναλυτική παρουσίαση