Υποστήριξη & Υπηρεσίες

H Technotel Group SA αναλαμβάνει την αρχιτεκτονική μελέτη & σχεδιασμό της επαγγελματικής σας κουζίνας, την τεχνική υποστήριξη και επίβλεψη κάθε είδους τεχνικoύ προβλήματος που μπορεί να προκύψει στην επιχείρησή σας, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει και τις υπηρεσίες του προληπτικού ελέγχου και επαγγελματικού καθαρισμού του εξοπλισμού σας. Στοχεύοντας στην απόλυτη εξυπηρέτηση των πελατών μας και προκειμένου να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα και τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, η εταιρεία Technotel Group SA, είναι αφοσιωμένη στο να εναρμονίζει τις πρακτικές της, σύμφωνα με τα πιο αυστηρά παγκόσμια πρότυπα. Για το σκοπό αυτό ακολουθούμε πιστά το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - κατά ISO 9001:2015, το πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - κατά  ISO 14001:2015 & το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας Στην Εργασίας - κατά ISO 18001

 

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός & Μελέτη

Beautiful Image

Πανελλαδική Τεχνική Υποστήριξη

Beautiful Image

Προληπτική Συντήρηση Εξοπλισμού

Beautiful Image

Καθαρισμός Εξοπλισμού

Beautiful Image